Wat is AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is een revolutie op het gebied van gegevensbescherming en privacywetgeving. De EU heeft zich gerealiseerd dat, terwijl de technologie drastisch is geëvolueerd in de afgelopen decennia, dit niet geldt voor de privacywetgeving. In 2016 besloten de regelgevende instanties van de EU om de huidige richtlijn gegevensbescherming te updaten zodat deze aansluit bij de veranderende tijden. Deze wet bestaat uit een uitgebreide lijst met voorschriften die de verwerking regelt van persoonsgegevens van inwoners van de EU.

Op wie is de wet van toepassing?

AVG is van toepassing op elke organisatie die werkt met persoonsgegevens van inwoners van de EU. Deze wet introduceert nieuwe verplichtingen voor gegevensverwerkers terwijl de verantwoordelijkheden van gegevensbeheerders duidelijk worden uiteengezet.

Waar is de AVG van toepassing?

Deze wet heeft geen territoriale grenzen. Het maakt niet uit waar uw organisatie vandaan komt; als u de persoonsgegevens van inwoners van de EU verwerkt, valt u onder het rechtsgebied van de wet.

Wat moet u doen om AVG-klaar te zijn?

Als u nog maar net begint met AVG-naleving in uw organisatie, vindt u hier een snelle takenlijst waar u aan moet denken.

  • Creëer een team voor gegevensprivacy dat de AVG-activiteiten overziet en bewustzijn kweekt
  • Beoordeel de huidige beveiligings- en privacyprocessen die van kracht zijn en, waar van toepassing, pas uw contracten met derden en klanten aan om te voldoen aan de eisen van de AVG
  • Identificeer de Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII)/ persoonsgegevens die worden verzameld
  • Analyseer hoe deze informatie wordt verwerkt, opgeslagen, bewaard en verwijderd
  • Beoordeel de derden aan wie u gegevens bekendmaakt
  • Stel procedures vast om data subjects te antwoorden als zij hun rechten uitoefenen
  • Stel een effectbeoordeling naar privacyaspecten vast en voer deze uit
  • Creëer processen voor kennisgevingsactiviteiten in het geval van datalekken
  • Voortdurend bewustzijn van werknemers is essentieel om continue naleving van de AVG te garanderen