Privacy Policy

 

Privacy Policy

Voor Apora staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij diensten, -producten én oplossingen bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

Integriteit en respect: voorwaarden voor het handelen van de Apora

1. Apora is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Apora om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Apora, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing.

3. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Apora zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Apora jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

4. Een overzicht van uw gegevens kunt u aanvragen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.